واحد اول گازی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی المهدی سنکرون شد

واحد اول گازی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی المهدی، روز یکشنبه پنجم آذر ماه 1402 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.

واحد اول گازی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی المهدی سنکرون شد بیشتر بخوانید »