سنکرون واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی راشد تربت حیدریه

واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی راشد تربت حیدریه روز بیست و یکم اردیبهشت ماه 1403 با شبکه برق سراسری سنکرون شد.

سنکرون واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی راشد تربت حیدریه بیشتر بخوانید »