جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خرم آباد

تحویل دائم واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

گواهی تحویل دائم واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد با تلاش متخصصان گروه مپنا، روز 20 فروردین ماه 1403 اخذ و در روز بیست و یکم همین ماه به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا – توسعه دو ابلاغ شد.

تحویل دائم واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد بیشتر بخوانید »

تحویل موقت واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

با تلاش متخصصان گروه مپنا، تحویل موقت واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد روز دوازدهم بهمن 1402 اخذ و در تاریخ 12 اسفند به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا – توسعه دو ابلاغ شد.

تحویل موقت واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا