واحد بخار نیروگاه غرب کارون با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

واحد بخار نیروگاه غرب کارون با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد. مراسم افتتاحیه واحد بخار نیروگاه غرب کارون، در اردیبهشت ماه 1402 در ارتباطی مجازی با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشور و با حضور و بازدید محسن خجسته مهر، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت و […]

واحد بخار نیروگاه غرب کارون با حضور رئیس جمهور افتتاح شد بیشتر بخوانید »