اولین طرح توربین ارتقا یافته (۴)MGT-70 مپنا رونمایی شد

اولین طرح توربین ارتقایافته (4)MGT-70 در واحد پنج نیروگاه سیکل ترکیبی پرند به صورت موفقیت‌آمیز مورد بهره برداری قرار گرفت.

اولین طرح توربین ارتقا یافته (۴)MGT-70 مپنا رونمایی شد بیشتر بخوانید »