جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رتبۀ نخست شرکت‌های پیمانکاری از نظر میزان فروش به مپنا رسید

“شرکت مپنا” در گروه “شرکت‌های پیمانکاری برتر ایران” رتبۀ نخست را به جهتِ میزان فروش بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ به خود اختصاص داد.

“شرکت مپنا” در گروه “شرکت‌های پیمانکاری برتر ایران” رتبۀ نخست را به جهتِ میزان فروش بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ به خود اختصاص داد.
هجدهمین دورۀ رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران، ششم بهمن ماه ۹۴ در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد که در آن، یازده شرکت از مجموعۀ شرکت‌های گروه مپنا در مجموع ۵۰۰ شرکت برتر ایران جای گرفتند.
در لیست یکصد شرکت برتر کشور، شرکت مپنا رتبۀ ۲۸ را به دست آورد اما در میان شرکت‌های پیمانکاری، رتبۀ نخست را کسب کرد. بر اساس ارزیابی‌ها، فروش شرکت مپنا در سال ۹۳ نسبت به سال پیش از آن، از افزایش ۱۰ درصدی برخوردار بوده است. رتبه‌های نخستِ رده‌بندیِ یکصد شرکت برتر، بیشتر به پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی اختصاص داشت.
همچنین در میان پانصد شرکت برتر، نام ۱۰ شرکت‌ دیگر زیرمجموعۀ گروه مپنا شامل “شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)” با رتبه ۱۶۴، “شرکت نیرپارس” با رتبه ۲۳۸، “شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲)” با رتبه ۲۴۰، “شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه ۱)” با رتبه ۲۵۲، “شرکت نصب‌نیرو” با رتبه ۲۵۷، “شرکت حفاری مپنا” با رتبه ۴۲۱، “شرکت ساخت تجهیزات سپاهان” با رتبه ۴۴۹، “شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا” با رتبه ۴۶۳، “شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین” با رتبه ۴۸۹ و “شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا” با رتبه ۴۹۱ قرار گرفته است.
صعود ۵۹ پله‌ای “شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه۱)”، صعود ۴۴ پله‌ای “شرکت حفاری مپنا”، صعود ۲۳ پله‌ای “شرکت نیرپارس” در قیاس با رتبه‌بندی سال گذشته، و ورود “شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا”، “شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین” و “شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا” به جمع ۵۰۰ شرکت برتر از نکات قابل توجه در این دوره است.
همچنین رتبه‌های سوم، بیست و چهارم و بیست و هفتم گروه “ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع فلزی” به “شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)”، “شرکت ساخت تجهیزات سپاهان” و “شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا” رسید.
در گروه “خدمات فنی و مهندسی” رتبۀ هفتم به “شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا” تعلق گرفت. رتبۀ سیزدهم در گروه “اکتشاف، استخراج و خدمات جانبی” به “شرکت حفاری مپنا” و رتبه‌های سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم، هفدهم و بیست و پنجم در “گروه شرکت‌های پیمانکاری” به “شرکت نیرپارس”، “شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲)”، “شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه ۱)”، “شرکت نصب‌نیرو” و “شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین” اختصاص یافت.
در سال جاری علاوه بر طرح رتبه‌بندی یکصد شرکت برتر، چهارصد شرکت بزرگ دیگر نیز با هدف سنجش “میزان اثرگذاری بنگاه‌های بزرگ و دارای گردش مالی بالای ۵۰۰ میلیارد ریال در سال، و ارزیابی رشد شاخص‌های اقتصادی و تولید ناخالص ملی”، از سوی سازمان مدیریت صنعتی دسته‌بندی شد و با ارائۀ یک گزارش تحلیلی جامع بر مبنای شاخص‌های اقتصادی، رتبه‌بندی بنگاه‌ها انجام شد و با توجه به رشد شاخص‌های مربوطه، معرفی شرکت‌های برتر صورت گرفت.
در هجدهمین دورۀ این همایش اعلام شد که نخستین شرکت در این رده‌بندی با فروشی معادل ۴۰۰۷۸ میلیارد تومان، ۶۱۶ برابر بیشتر از شرکت پانصدم در این رده‌بندی فروش داشته است. همچنین در سال جاری، علاوه بر شاخص فروش، شاخص‌‌های دیگری از جمله “اندازه و رشد شرکت، میزان سودآوری و عملکرد، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار” در رتبه‌بندی‌ها مورد توجه قرار داشته است. فروش صد شرکت برتر نسبت به سال گذشته نیز از رشدی معادل ۳/۱۸درصدی برخوردار بوده است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا