جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

یکپارچگی حوزه برق گروه مپنا

"حوزه برق" گروه مپنا به منظور ایجاد بستر تعامل بیش از پیش فعالیت‌های مرتبط با صنعت برق در واحدهای سازمانی و با هدف یکپارچگی در کسب و کار برق ایجاد شد.

گروه مپنا به منظور تعامل سازنده بیش از پیش فعالیت‌های مرتبط با صنعت برق در واحدهای سازمانی متفاوت و ایجاد چابکی و هماهنگی‌های‌ افزون‌تر، بازنگری ساختار کسب‌ و کارهای برق را در دستور کار قرار داد. به این ترتیب، با تجمیع و انتقال کلیه فعالیت‌های بخش فعلی برق، بخش سرویس نیروگاهی و پروژه‌های سرمایه‌‎گذاری برق و آب، از روز شنبه پانزدهم مهر 1402، “حوزه برق” به صورت یکپارچه ایجاد شد.

در حوزه برق، سه زیرمجموعه “توسعه نیروگاهی”، “سرویس نیروگاهی” و “مالکیت نیروگاهی” در کنار هم فعالیت می‌کنند.

مدیریت بهینه سهم گروه مپنا در بازارهای داخلی و خارجی، همچنین پوشش مناسب‌تر انتظارات مشتریان عمده و نهایتا ایفای نقش موثرتر ملی مورد انتظار، از جمله اهداف این تغییرات خواهد بود.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا