یکپارچگی حوزه برق گروه مپنا

"حوزه برق" گروه مپنا به منظور ایجاد بستر تعامل بیش از پیش فعالیت‌های مرتبط با صنعت برق در واحدهای سازمانی و با هدف یکپارچگی در کسب و کار برق ایجاد شد.

گروه مپنا به منظور تعامل سازنده بیش از پیش فعالیت‌های مرتبط با صنعت برق در واحدهای سازمانی متفاوت و ایجاد چابکی و هماهنگی‌های‌ افزون‌تر، بازنگری ساختار کسب‌ و کارهای برق را در دستور کار قرار داد. به این ترتیب، با تجمیع و انتقال کلیه فعالیت‌های بخش فعلی برق، بخش سرویس نیروگاهی و پروژه‌های سرمایه‌‎گذاری برق و آب، از روز شنبه پانزدهم مهر 1402، “حوزه برق” به صورت یکپارچه ایجاد شد.

در حوزه برق، سه زیرمجموعه “توسعه نیروگاهی”، “سرویس نیروگاهی” و “مالکیت نیروگاهی” در کنار هم فعالیت می‌کنند.

مدیریت بهینه سهم گروه مپنا در بازارهای داخلی و خارجی، همچنین پوشش مناسب‌تر انتظارات مشتریان عمده و نهایتا ایفای نقش موثرتر ملی مورد انتظار، از جمله اهداف این تغییرات خواهد بود.

به اشتراک گذاری:
اسکرول به بالا