جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پایان تست و جریان دهی چاه‌های ششم و هفتم پروژه شوریجه D با راهبری شرکت نیرپارس

عملیات حفاری، تست و جریان‌دهی چاه‌های ششم و هفتم پروژه شوریجه D در قالب مشارکت به راهبری نیرپارس، توسط شرکت حفاری مپنا به پایان رسید. این پروژه هم اکنون درمرحله جابجایی دکل به منظور حفاری چاه‌های نهم و دهم میدان گازی خانگیران است.

طرح توسعه ذخیره‌سازی گاز در مخزن شوریجه D واقع در میدان گازی خانگیران با سرمایه گذاری شرکت گروه مپنا، و با راهبری شرکت نیرپارس در قالب مشارکت نیرپارس، مپنا، حفاری مپنا و مپنا بین الملل عملیاتی شده است.
طرح توسعه ذخیره سازی گاز در میدان خانگیران مخزن شوریجه D، واقع در 25 کیلومتری شهرستان سرخس در شمال شرقی ایران و نزدیک مرز ترکمنستان است. حجم تزریق و تولید این طرح برابر 250/2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال بوده که در 8 ماه گرم سال با نرخ 10 میلیون متر مکعب در روز تزریق و در 4 ماه سرد سال با نرخ 20 میلیون متر مکعب در روز تولید صورت می‌گیرد.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا