مدیرعامل گروه مپنا: تجهیزات واحدهای سیکل ترکیبی آماده شده است

ایرنا – مدیر عامل گروه مپنا گفت: تجهیزات مورد نیاز ۱۲ واحد بخار برای راه اندازی واحدهای سیکل ترکیبی کشور تهیه و آماده نصب شده است.

مدیرعامل گروه مپنا: تجهیزات واحدهای سیکل ترکیبی آماده شده است بیشتر بخوانید »