واحد‌های سوم و چهارم نیروگاه گازی فارس (BOT) تحویل دائم شدند

واحد‌های سوم و چهارم نیروگاه گازی فارس ، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه جاری تحویل دائم (FAC) شدند.

واحد‌های سوم و چهارم نیروگاه گازی فارس (BOT) تحویل دائم شدند بیشتر بخوانید »