سنکرون واحدهای نیروگاه‌های هرمزگان (گنو) و سیکل ترکیبی چادرملو

در فاصلۀ یک روز، دو واحد از دو نیروگاه به شبکۀ سراسری برق پیوستند که با سنکرون آنها، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون‌شده توسط شرکت توسعه دو مپنا در مجموع به ۵۹ واحد با ظرفیت ۸۶۲۶ مگاوات رسید.

سنکرون واحدهای نیروگاه‌های هرمزگان (گنو) و سیکل ترکیبی چادرملو بیشتر بخوانید »