نیروگاه گازی حیدریه نجف افتتاح ‌شد / بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه نجف احداث می‌شود

نیروگاه گازی حیدریه نجف به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات افتتاح ‌شد.