بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از پروژه مترو اصفهان

اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از پروژه مترو اصفهان بازدید کردند.

بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از پروژه مترو اصفهان بیشتر بخوانید »