شرکت مپنا عنوان نخست گروه خدمات فنی و مهندسی ششمین جشنواره ملی بهره‌وری را کسب کرد

ششمین دوره جشنواره ملی بهره‌وری با اندازه‌گیری شاخص‌های مالی، اقتصادی و بهره‌وری ۱۳۰۰بنگاه اقتصادی در بازه زمانی پنج ساله ( از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) در ۳۴ گروه اقتصادی برگزار شد و شرکت مپنا رتبه نخست گروه خدمات فنی و مهندسی را در بخش اصلی و مجموع دو بخش اصلی و جانبی در بین ۷۹ شرکت حاضر در این گروه به دست آورد.

شرکت مپنا عنوان نخست گروه خدمات فنی و مهندسی ششمین جشنواره ملی بهره‌وری را کسب کرد بیشتر بخوانید »