راه‌اندازی واحد اول و دوم تاسیسات تقویت فشار گاز ایستگاه پاتاوه

تست ۷۲ ساعته واحدهای ۱ و ۲ توربوکمپرسور تاسیسات تقویت فشار گاز ایستگاه پاتاوه با موفقیت به پایان رسید.

راه‌اندازی واحد اول و دوم تاسیسات تقویت فشار گاز ایستگاه پاتاوه بیشتر بخوانید »