آغاز عملیات حفاری دکل دریایی مپنا در میدان نفتی نصرت

با استقرارِ دکل دریایی مپنا موسوم به MAP DRILLER 1 در مرز آبی بین ایران و امارات، عملیات حفاری در میدان نفتی نصرت آغاز شد.

آغاز عملیات حفاری دکل دریایی مپنا در میدان نفتی نصرت بیشتر بخوانید »