آغاز اجرای برقی‌سازی راه‌آهن تهران-مشهد با حضور رئیس‌جمهور

همزمان با ایام دهۀ فجر و با حضور رییس‌جمهوری و تعدادی از مقامات عالی کشوری، عملیات اجرای پروژۀ برقی‌سازی راه‌آهن تهران-مشهد که کنسرسیومی متشکل از گروه مپنا انجام آن را بر عهده دارد، آغاز شد.

آغاز اجرای برقی‌سازی راه‌آهن تهران-مشهد با حضور رئیس‌جمهور بیشتر بخوانید »