بازدید خبرنگاران از پروژۀ تولید همزمان آب و برق مپنا در جزیره قشم

جمعی از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های گروهی از تاسیسات آب‌شیرین‌کن و پروژۀ تولید همزمان آب و برق مپنا در جزیره قشم دیدن کردند تا از نزدیک با ابعاد، ویژگی‌ها و فعالیت‌های این پروژۀ ملی آشنا شوند.

بازدید خبرنگاران از پروژۀ تولید همزمان آب و برق مپنا در جزیره قشم بیشتر بخوانید »