بازارچه طرح انفاق، دعوت به نیکوکاری در آستانۀ نوروز

“طرح انفاق گروه مپنا” به عنوان مجموعه‌ای خیریه که بر کمک‌رسانی به ایتام و خانواده‌های نیازمند تمرکز دارد، امسال نیز همچون سال‌های گذشته و در آستانۀ نوروز، بانی برگزاری بازارچۀ خیریه‌ شده است.

بازارچه طرح انفاق، دعوت به نیکوکاری در آستانۀ نوروز بیشتر بخوانید »