در ششمین همایش تحقیق و نوآوری مطرح شد؛ تشکیل اتاق فکر علم و فناوری در گروه مپنا

گروه مپنا، روز پنجشنبه ششم خردادماه ۹۵، ششمین همایش تحقیق و نوآوری خود را برگزار کرد. “عباس علی‌آبادی” مدیرعامل گروه مپنا در این همایش طی سخنان کوتاهی تصریح کرد: بدون تردید مسیر آینده مپنا از تحقیق و توسعه عبور می‌کند و گرچه توسعۀ ارتباطات بین‌المللی و همکاری مپنا با شرکت‌های بزرگ جهانی ادامه خواهد یافت، با این حال ما به تحقیق و پژوهش دل‌بسته‌ایم.

در ششمین همایش تحقیق و نوآوری مطرح شد؛ تشکیل اتاق فکر علم و فناوری در گروه مپنا بیشتر بخوانید »