حضور گروه مپنا در کنفرانس و نمایشگاه پاورژن آفریقا

یک ماه پس از برگزاری نمایشگاه پاورژن اروپا در جنوب قارۀ سبز، نمایندگان گروه مپنا این‌بار به افریقای جنوبی رفته‌اند تا در کنفرانس و نمایشگاه پاورژن افریقا (Power-Gen 2016) به معرفی محصولات و خدمات این گروه بپردازند.

حضور گروه مپنا در کنفرانس و نمایشگاه پاورژن آفریقا بیشتر بخوانید »