امضای دو قرارداد توسعۀ صنعت آب با مپنا در حضور معاون رئیس‌جمهوری

قراردادهای خریدِ تضمینی آب شربی که مجتمع تولید همزمان برق و آب قشم مپنا تولید می‌کند، و اجرای پروژۀ تصفیۀ پسآب نیروگاه پرند در مراسمی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر نیرو به امضای مدیران مپنا و نمایندۀ شرکت آب و فاضلاب کشور رسید.

امضای دو قرارداد توسعۀ صنعت آب با مپنا در حضور معاون رئیس‌جمهوری بیشتر بخوانید »