انتخاب شرکتِ توگا به عنوان شرکت دانش‌بنیان به تاکیدِ معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان که در معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری فعالیت دارد، شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) را به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان انتخاب کرد.