هشتمین دورۀ نمایشگاه کتاب مپنا؛ انگیزه‌ای برای بیشتر خواندن

هشتمین نمایشگاه کتاب مپنا با شعار “هنوز برای خواندن دیر نیست” با معرفی و نمایش بیش از ۴۳۰۰ عنوان کتاب از هشتم تا پانزدهم مهر در ساختمان اصلی گروه مپنا برپاست تا فرصتی برای ترویج کتابخوانی، افزایش سرانه مطالعه و ارتقای سطح علمی و فرهنگی خانوادۀ بزرگ گروه مپنا مهیا باشد.

هشتمین دورۀ نمایشگاه کتاب مپنا؛ انگیزه‌ای برای بیشتر خواندن بیشتر بخوانید »