بازدید مدیرعامل گروه مپنا از پروژه خط یک مترو اصفهان

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل گروه مپنا به همراه مدیران شهری اصفهان از روند اجرای پروژه خط یک مترو بازدید و در جلساتی با استاندار، شهردار و سایر مدیران شهری این استان، بر تسریع در روند پروژه قطار شهری تاکید کرد.

بازدید مدیرعامل گروه مپنا از پروژه خط یک مترو اصفهان بیشتر بخوانید »