بازدید معاون وزیر زیرساخت‌های اوکراین از کارخانه لوکوموتیو مپنا

گروه مپنا روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن، میزبان معاون وزیر زیرساخت‌های اوکراین در امور اروپا و جمعی از مقامات بلندمرتبه شرکت راه‌آهن این کشور بود.