گروه مپنا در نمایشگاه و کنفرانس ریلی خاورمیانه دوبی حضور می‌یابد

گروه مپنا در “نمایشگاه و کنفرانس ریلی خاورمیانه”، به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت راه‌آهن در خاورمیانه و شمال آفریقا حضور می‌یابد.