پایان دوره بهره‌برداری آزمایشی و تحویل موقت واحد چهارم ایستگاه دیلم خط ششم سراسری گاز

دوره بهره‌برداری آزمایشی و تحویل موقت چهارمین واحد ایستگاه دیلم از خط ششم سراسری گاز، ساعت 17:40 روز یکشنبه پانزدهم دی ماه 98 با موفقیت به پایان رسید.

پایان دوره بهره‌برداری آزمایشی و تحویل موقت واحد چهارم ایستگاه دیلم خط ششم سراسری گاز بیشتر بخوانید »