نخستین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد سنکرون شد

نخستین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد، ساعت 17:07 یکشنبه 27 بهمن 98 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.