تحویل موقت واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گل‌گهر ابلاغ شد

تحویل موقت واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گل‌گهر، سوم اسفند ماه 98 از سوی کارفرما ابلاغ شد.

تحویل موقت واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گل‌گهر ابلاغ شد بیشتر بخوانید »