بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد

نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد به ظرفیت 484 مگاوات به بهره‌برداری رسید.

بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد بیشتر بخوانید »