بازدید رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از کارخانجات گروه مپنا

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با همراهی جمعی از معاونان و مدیران این صندوق از کارخانجات گروه مپنا بازدید کرد.

بازدید رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از کارخانجات گروه مپنا بیشتر بخوانید »