بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کارخانجات گروه مپنا

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از کارخانجات گروه مپنا بازدید کرد.

بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کارخانجات گروه مپنا بیشتر بخوانید »