تفاهم‌نامه ۵۰ هزار میلیارد ریالی توسعه همکاری و اعطای تسهیلات مالی در حوزه حمل و نقل ریلی گروه مپنا امضا شد

“تفاهم‌نامه توسعه همکاری و اعطای تسهیلات مالی در حوزه حمل و نقل ریلی گروه مپنا” به امضا رسید.