دکل دریایی مپنا به موقعیت پروژه ملی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی رسید

دکل دریایی گروه مپنا، به موقعیت طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی رسید.این دکل دریایی، نهم آبان ماه از میدان نفتی سروش ترخیص شد و به سمت موقعیت مرزی ایران و قطر حرکت کرد و به فاصله پنج روز و در چهاردهمین روز آبان‌ به مقصد رسید.

دکل دریایی مپنا به موقعیت پروژه ملی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی رسید بیشتر بخوانید »