گروه مپنا تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی سال ۹۹ را کسب کرد

مپنا نیوز – گروه مپنا پس از تعریف و اجرای اقدامات و پروژه‌های بهبود متعدد و با حضور در فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی و تأیید در کمیته علمی و داوری، موفق به اخذ “تندیس سیمین” هجدهمین دوره ارزیابی تعالی سازمانی در سال 1399 شد.

گروه مپنا تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی سال ۹۹ را کسب کرد بیشتر بخوانید »