ارسال توربین کلاس F مپنا به نیروگاه سهند

دکتر علی‌آبادی مطرح کرد: تأکید بر ضرورت مدیریت شدت انرژی کشور / امکان استفاده از توربین‌های کلاس بالاتر را داریم

ارسال توربین کلاس F مپنا به نیروگاه سهند بیشتر بخوانید »