گروه مپنا به عنوان صادرکنندۀ ممتاز معرفی شد

مپنا نیوز – در بیست و پنجمین دورۀ بزرگداشت «روز ملی صادرات»، لوح تقدیر و تندیس صادرکنندۀ ممتاز به گروه مپنا اهدا شد.