اهدای تندیس نقره‌ای‌ به گروه مپنا برای پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F هنگام

مپنا نیوز – در دهمین دورۀ جایزۀ ملی مدیریت پروژۀ ایران، تندیس نقره‌ای و عنوان “بالاترین سطح اهدا شده” در اَبَر پروژه‌ها به پروژۀ نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F هنگام اهدا شد. جایزۀ ملی پروژۀ برتر برای اعطای “تقدیرنامه و تندیس‌“ به شرکت‌های برتر و مطرح در انجام پروژه‌های بزرگ، برپا می‌شود که امسال نیز این مراسم، روز چهارشنبه سیزدهم بهمن 1400 برگزار شد. پروژۀ نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F هنگام که که فرآیند ارزیابی و ممیزی آن از سوی ارزیابان و کارشناسانِ انجمن مدیریت پروژه ایران انجام شد، در گروه “اَبَر پروژه‌ها”، تندیس نقره‌ای دریافت کرد. پروژه نیروگاه سیکل‌ترکیبی…