چاه‌های شماره ۱۰ و ۱۲ میدان نفتی دانان جریانی شد

چاه‌های شماره 10 و 12 میدان نفتی دانان در قرارداد توسعه میدان دانان شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران، با تلاش همکاران گروه مپنا در بخش نفت و گاز، روزهای 13 و 14 اسفند 1400 جریانی شد.

چاه‌های شماره ۱۰ و ۱۲ میدان نفتی دانان جریانی شد بیشتر بخوانید »