فایل الکترونیکی کتاب عملکرد ده ساله گروه مپنا با عنوان آینده از مسیر امروز؛ روایت یک دهه تلاش

به‌منظور مستندسازی و تاریخ‌نگاری اقدامات و دستاوردهای گروه مپنا، کتاب عملکرد ده ساله گروه مپنا با عنوان آینده از مسیر امروز؛ روایت یک دهه تلاش (1390-1400) توسط مدیریت امور رسانه تهیه و تدوین شده است. در این کتاب تلاش شده است تا با صیانت از سرمایه مهم گروه مپنا که افتخارات به دست آمده چندین ساله آن است کارنامه ده ساله گروه مپنا و چکیده‌ای از پروژه‌ها و اقدامات مهم در بازه زمانی سال1390 تا نیمه نخست سال 1400 معرفی شود. فایل نسخه الکترونیک این کتاب ارائه می‌شود.

فایل الکترونیکی کتاب عملکرد ده ساله گروه مپنا با عنوان آینده از مسیر امروز؛ روایت یک دهه تلاش بیشتر بخوانید »