در گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی؛ سرمایه اجتماعی، حاصل ارتباطات و خلق ارزش در گروه مپنا

بیست و هفتم اردیبهشت (هفدهم ماه می)، ‌به عنوان روز جهانی جامعه اطلاعاتی در دنیا و روز ارتباطات و روابط عمومی در ایران شناخته می‌شود. ارتباطات و روابط عمومی در گروه صنعتی بزرگی همچون مپنا، نقشی حیاتی در آگاهی‌رسانی و برقراری پیوندی استوار میان جامعه بزرگ مرتبط با این بنگاه اقتصادی ایفا می‌کند و از یک سو حلقه اتصال میان مشتریان و ذی‌نفعان و از سویی عامل هم‌بستگی و نزدیکتر شدن بخش‌های مختلف و شرکت‌های گروه مپناست. فراتر از این‌ها می‌توان برای توسعه ارتباطی، نقشی برجسته‌تر و اثرگذارتر دید و آن هم ظرفیت‌ شبکه‌های ارتباطاتی و روابط عمومی‌ها در تقویت سرمایه‌های اجتماعی است. سرمایه اجتماعی، حاصل ارتباطات…