دومین واحد بخار نیروگاه فردوسی پیک تابستان امسال وارد مدار می‌شود

مدیرعامل نیروگاه سیکل‌ ترکیبی فردوسی مپنا گفت: دومین واحد بخار این مجموعه به ظرفیت 160 مگاوات، پیک تابستان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد. فریبرز موتمنی در بازدید خبرنگاران از روند ساخت واحدهای بخار نیروگاه 1434 مگاواتی فردوسی مشهد با اعلام این خبر، اظهار داشت: این نیروگاه دارای ۶ واحد گاز 159 مگاواتی و سه واحد بخار به ظرفیت نامی 160 مگاوات است. او افزود: عملیات ساخت واحدهای بخار نیروگاه فردوسی در قالب طرح‌های بیع ‌متقابل در دستور کار قرار گرفته است. مدیرعامل نیروگاه سیکل‌ ترکیبی فردوسی مپنا، مأموریت اصلی طرح‌های بیع‌ متقابل را ساخت بخش بخار نیروگاه‌ سیکل‌ ترکیبی از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت عنوان کرد و ادامه داد: در همین…