سنکرون واحد اول و دوم نیروگاه سیکل ترکیبی آریان توسط مپنا

سنکرون دو واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی آریان (زنجان 2) توسط متخصصان گروه مپنا در آستانه پیک تابستانه مصرف برق، 366 مگاوات نیرو به ظرفیت تولید برق کشور افزود.

سنکرون واحد اول و دوم نیروگاه سیکل ترکیبی آریان توسط مپنا بیشتر بخوانید »