شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا مجوز صدور بارنامه ریلی دریافت کرد

شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا پس از اخذ پروانه فعالیت در سال 1401، در گامی جدید با هدف اجرایی کردن امور، مجوز صدور بارنامه ریلی را به عنوان یک شرکت حمل و نقل در کشور دریافت کرد. این شرکت به منظور حضور اثرگذار در صنعت ریلی کشور، با عنایت به الزامات مقرراتی و به منظور تأمین 600 دستگاه واگن و انجام پیگیری‌های مستمر در اردیبهشت ماه امسال، موفق به اخذ پروانه فعالیت از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران شد. پس از این مرحله برای اجرایی کردن فعالیت‌ها و امکان صدور بارنامه، مقدمات دریافت این مجوز نیز در مرداد ماه 1401 انجام شد؛ بنابراین فعالیت رسمی شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا به عنوان شرکتی فعال در حوزه ریلی کشور آغاز شد. شایان ذکر است شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا از ابتدای تأسیس…

شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا مجوز صدور بارنامه ریلی دریافت کرد بیشتر بخوانید »