واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه سنکرون شد

واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی BOO عسلویه، با تلاش مهندسان و کارکنان گروه مپنا، ساعت 20:56 یکشنبه 13 شهریور 1401 با شبکه برق سراسری کشور سنکرون شد.

واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه سنکرون شد بیشتر بخوانید »