واحد چهارم نیروگاه گازی سمنان سنکرون شد

واحد چهارم نیروگاه گازی سمنان روز سه‌شنبه، هشتم فروردین ماه 1402 با شبکه برق سراسری سنکرون شد.

واحد چهارم نیروگاه گازی سمنان سنکرون شد بیشتر بخوانید »