بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران/ تصاویر

نمایندگان گروه مپنا نیز با اختصاص غرفه ای در سالن ۸ و ۹ نمایشگاه، پاسخگوی حاضران و مدعوین هستند.

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران/ تصاویر بیشتر بخوانید »