اتصال پست ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه ایران ال ان جی به شبکه

پست 400 کیلوولت نیروگاه ایران ال ان جی با موفقیت برق‌دار و در اختیار شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و شبکه سراسری قرار گرفت.روز یکشنبه 21 خرداد سال جاری پس از انجام مراحل تست و راه‌اندازی ترانسفورماتور 230 به 400 کیلوولت و پارالل شدن با ترانس 315 مگاولت آمپر پست هوایی و صدور مجوز از […]

اتصال پست ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه ایران ال ان جی به شبکه بیشتر بخوانید »