در نشست خبری مدیرعامل گروه مپنا اعلام شد: تولید ۲۵۰۰ مگاوات برق تا پایان سال

نشست خبری مدیرعامل گروه مپنا، عصر روز یکشنبه 22 مرداد برگزار شد.

در نشست خبری مدیرعامل گروه مپنا اعلام شد: تولید ۲۵۰۰ مگاوات برق تا پایان سال بیشتر بخوانید »